Vijeće učenika

 

Plan rada Vijeća učenika

 

 • priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima koja su bitna za učenike, njihov rad i rezultate u odgojno-obrazovnom radu
 • predlaže izvannastavne aktivnosti
 • pomaže učenicima u izvršavanju školskih obaveza
 • donose prijedloge i odluke sudjelovanja u društveno korisnom radu i humanitarnim aktivnostima
 • sudjeluje na sjednicama Odjelskih vijeća, Učiteljskog vijeća i Školskog odbora, ako se  raspravlja o pravima i obvezama  učenika

 

 

Godišnji program rada Vijeća učenika

 

VRIJEME SADRŽAJ RADA
RUJAN/LISTOPAD
 • Odabir članova i konstituiranje tijela Vijeća učenika i škole
 • Upoznavanje učenika s ciljevima i zadatcima Vijeća učenika
 • Pravila i program rada Vijeća učenika za školsku 2023./2024. godinu
STUDENI
 • Kućni red
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika
 • Tematsko predavanje "Međuvršnjačko nasilje" povodom Međunarodnog dana prava djece
 • Buđenje ekološke svijesti - Zaštitimo šume
 • Pružanje informacija o radu Vijeća učenika na školskoj WEB stranici
PROSINAC
 • Prijedlozi mjera za unaprjeđenje rada školskih sekcija
 • Božić - organizacija karitativne akcije za pomoć socijalno ugroženim učenicima
 • Izvješća članova koordinacijskih timova
 • Pripreme za priredbu
 • Suradnja s Vijećem roditelja
SIJEČANJ/VELJAČA
 • Analiza uspjeha na polugodištu
 • Osvrt i komentiranje nastavnog procesa
 • Festival poezije i glazbe, priprema
 • Planiranje izleta, kina ili posjeta kulturnim događajima
OŽUJAK/TRAVANJ
 • Radionica za učenike - Rješavanje sukoba u obitelji
 • Medijacija, mirno rješavanje sukoba
 • Festival poezije i glazbe
 • Projekt Preteška đačka torba
SVIBANJ/LIPANJ
 • Pripreme za obilježavanje Dana obitelji - Dan otvorenih vrata škole
 • Pripreme povodom Dana škole
 • Izvješće članova koordinacijskog tima
 • Završne aktivnosti za tekuću godinu, razgovor o učinjenom i procjena postignuća, prijedlozi za unaprjeđenje rada (evaluacija)
 


RAZREDNA NASTAVA

(od 2. do 5. razreda)

1. sat   8.20 – 9.05

2. sat   9.10 – 9.55

Veliki odmor (20 minuta)

3. sat   10.15 – 11.00

4. sat   11.05 – 11.50

5. sat   11.55 – 12.40 (sekcije, dopunske, dodatne)


PRVAŠIĆI

Od 12.15 – 14.35 sati


RASPORED INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2023./2024. GODINU

(RAZREDNA NASTAVA)

UČITELJ/ICA

VRIJEME PRIJEMA

Elvira Mijan

srijeda, 1. sat

12:15-12:50

Anita Pehar

petak, 2. sat

12:55-13:30

Vedrana Soldo

petak, 1. sat

12:15-12:50

Adriana Vidačak

petak, 2. sat

9:10-9:55

Andrijana Drmać

utorak, 3. sat

10:15-11:00

Sanja Marić

utorak, 2. sat

9:10-9:55

Nataša Koso

ponedjeljak, 3. sat

10:15-11:00

Edita Drežnjak

utorak, 2. sat

9:10-9:55

Branka Zovko

ponedjeljak, 3. sat

10:15-11:00

Velimir Kožulj

petak, 1. sat

8:20-9:05

Kata Arapović

petak, 3. sat

10:15-11:00

Marijana Komadina

ponedjeljak, 2. sat

9:10-9:55

Darija Jurić

srijeda, 2. sat

9:10-9:55

Željka Majstorović

ponedjeljak, 2. sat

9:10-9:55

Martina Živko

četvrtak, 2. sat

9:10-9:55