Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi svibanj - Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u kojem se slavi Međunarodni praznik rada pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 2. svibnja 2021. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine;  subota, nedjelja i ponedjeljak (1., 2. i 3. svibnja 2021. godine).

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

Redovita nastava nastavlja se u utorak, 4. svibnja 2021. godine, prema ustaljenom rasporedu.

Svim učenicima, djelatnicima i prijateljima naše škole želimo sretan Međunarodni praznik rada!

04/30/2021