O B A V I J E S T

OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA

(BIJELI BRIJEG)  MOSTAR    

Bleiburških žrtava 35

 

ORGANIZIRA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Obavještavamo vas da se, prema naputku Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, u prvi razred osnovne škole po devetogodišnjem nastavnom planu i programu, upisuju djeca koja do 1. (prvog) ožujka tekuće godine navršavaju pet i pol (5,5) godina života (članak 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju,“Narodne  novine HNŽ“, broj:5/00,4/04,5/04 i 1/14).

 

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića u Mostaru vrši liječnički pregled i upis djece u I.( prvi) razred u školskoj 2016./2017. godini po sljedećem rasporedu:

 

  1. U srijedu, 18.5.2016. godine, upis će se vršiti u vremenu

          od 14 30do 16 00 sati po abecednom redu, do slova M.

 

  1. U četvrtak, 19.5.2016. godine, upis će se vršiti u vremenu                    

          od 1430 do 16 00sati po abecednom redu, od slova N.

   

  1. Upisno područje Škole obuhvaća:

Bijeli Brijeg (cijelo područje), Ulica kneza Trpimira, Sv. Leopolda Mandića, Dubrovačka od raskrižja Hrvatske mladeži, Bleiburških žrtava od broja 19, dio Vihovića od broja 26, Smrčenjaci, Cim i Goranci.

 

  1. Pri pregledu djeteta obvezni su prisustvovati roditelji ili staratelji djeteta, odnosno osoba koja se brine o djetetu.
  2. Obvezna dokumentacija:

   -  Ponijeti evidenciju o dosadašnjem cijepljenju (zdravstvena iskaznica) i

       nalaze liječnika ako djeca imaju  zdravstvenih problema

   -  Izvadak iz matične knjige rođenih

   -  Obavijest iz evidencije o prebivalištu/ boravištu – CIPS.

 

                                                                                                                          Ravnateljica:  Daria  Stojčić

05/17/2016