Predmetna nastava

1. SMJENA (PREDMETNA NASTAVA)

1.sat      7.30h – 8.00h

2.sat      8.05h – 8.35h

3.sat      8.40h -  9.10h

Veliki odmor: 9.10h – 9.25h

4.sat      9.25h – 9.55h

5.sat     10.00h – 10.30h


2. SMJENA (PREDMETNA NASTAVA)

1.sat      11.30h – 12.00h

2.sat      12.05h – 12.35h

3.sat      12.40h – 13.10h

Veliki odmor: 13.10h – 13.25h

4.sat      13.25h – 13.55h

5.sat       14.00h – 14.30h

NAPOMENA:  SMJENE SE ROTIRAJU TJEDNO!

Raspored informacija (predmetna nastava)

 

NASTAVNIK/CA

DAN

ŠK. SAT

VRIJEME

Silvana Turudić

     

Daliborka Martinović

     

Anita Kljajo - Šešlija

     

Maja Marušić

     

Milena Ćorić

     

Maja Zeljko

     

Mirjana Đorđevski

     

Jasna Šaravanja

     

Sanja Kordić

     

Nikoleta Raič

     

Ivona Marić

     

Ivica Bošković