Vijeće učenika

 

Plan rada Vijeća učenika

 

 • priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima koja su bitna za učenike, njihov rad i rezultate u odgojno-obrazovnom radu;
 • predlaže izvannastavne aktivnosti;
 • pomaže učenicima u izvršavanju školskih obaveza;
 • donose prijedloge i odluke sudjelovanja u društveno korisnom radu i humanitarnim aktivnostima;
 • sudjeluje na sjednicama Odjelskih vijeća, Učiteljskog vijeća i Školskog odbora, ako se  raspravlja o pravima i obvezama  učenika

 

Godišnji program rada Vijeća učenika

 

 

VRIJEME SADRŽAJ RADA
RUJAN/LISTOPAD
 • Odabir članova i konstituiranje organa Vijeća učenika i škole
 • Upoznavanje učenika s ciljevima i zadacima Vijeća učenika
 • Pravila i program rada Vijeća učenika za školsku 2019./2020. godinu
 • Sudjelovanje u projektu Novi val - Blagaj
STUDENI
 • Kućni red
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika
 • Tematsko predavanje "Međuvršnjačko nasilje" povodom Međunarodnog dana prava djece
 • Buđenje ekološke svijesti - Zaštitimo šume
 • Pružanje informacija o radu Vijeća učenika na školskoj WEB stranici
PROSINAC
 • Prijedlozi mjera za unaprjeđenje rada školskih sekcija
 • Božić - organizacija karitativne akcije za pomoć socijalno ugroženim učenicima
 • Izvješća članova koordinacijskih timova
 • Pripreme za priredbu
 • Suradnja s Vijećem roditelja
SIJEČANJ/VELJAČA
 • Analiza uspjeha na polugodištu
 • Osvrt i komentiranje nastavnog procesa
 • Festival poezije i glazbe, priprema
 • Planiranje izleta, kina ili posjeta kulturnim događajima
OŽUJAK/TRAVANJ
 • Radionica za učenike - Rješavanje sukoba u obitelji
 • Medijacija, mirno rješavanje sukoba
 • Festival poezije i glazbe
 • Projekt Preteška đačka torba
SVIBANJ/LIPANJ
 • Pripreme za obilježavanje Dana obitelji - Dan otvorenih vrata škole
 • Pripreme povodom Dana škole
 • Izvješće članova koordinacijskog tima
 • Završne aktivnosti za tekuću godinu, sumiranje urađenog i procjena cjelokupnog rada, prijedlozi za unaprjeđenje rada (evaluacija)
 


1. SMJENA (RAZREDNA NASTAVA) - 3., 4. i 5. razredi

1.sat      8.00h – 8.30h

2.sat      8.35h – 9.05h

Veliki odmor: 9.05h – 9.20h

3.sat      9.20h – 9.50h

4.sat      9.55h – 10.25h


2. SMJENA (RAZREDNA NASTAVA) - 3., 4. i 5. razredi

1.sat     12.00h – 12.30h

2.sat      12.35h – 13.05h

Veliki odmor: 13.05h – 13.20h

3.sat      13.20h – 13.50h

4.sat      13.55h – 14.25h

NAPOMENA:  SMJENE SE ROTIRAJU TJEDNO!

Prvašići - nastava

Prvi razredi (1.1, 1.2, 1.3 i 1.4) - UVIJEK U ISTOM TERMINU!

SVAKI ODJEL 1. RAZREDA BIT ĆE RASPOREĐEN U DVIJE SKUPINE.

PRVA SKUPINA (1.1, 1.2, 1.3 i 1.4) 

OD      11.00h – 12.30h

DRUGA SKUPINA (1.1, 1.2, 1.3 i 1.4)

 OD     12.45h – 14.15h


Drugašići - nastava

Drugi razredi (2.1 i 2.2) – UVIJEK U ISTOM TERMINU!

1.sat      8.00h – 8.30h

2.sat      8.35h – 9.05h

Veliki odmor: 9.05h – 9.20h

3.sat      9.20h – 9.50h

4.sat      9.55h – 10.25h


Produženi boravak

Svaki radni dan od 7.00 do 17.00 sati